SDP do komunikacji za pomocą wiadomości

SDP do komunikacji za pomocą wiadomości

Umożliwia korzystanie z różnych kanałów dostarczania wiadomości – SMS, e-mail, wiadomości głosowe i aplikacje komunikacyjne, w tym prywatne. Udostępnia moduły i funkcje do obsługi baz danych kontaktów, grup, kampanii i mailingów. Oferuje szeroki zakres opcji tworzenia raportów, statystyk i dashboardów.

Platforma ta znajduje szerokie zastosowanie w komunikacji korporacyjnej z klientami, partnerami i pracownikami, w agencjach marketingowych, centrach klienta oraz w administracji państwowej i samorządowej w komunikacji z obywatelami.