Nově jako COMVERGA od 1. ledna 2021

Jsme na trhu jako MATERNA již 20 let a neustále prohlubujeme naše vztahy s dlouholetými a strategickými zákazníky a partnery. Dospěli jsme zároveň do bodu, kdy bychom rádi propojili naši vizi a misi se samotným jménem společnosti.
Rozhodli jsme se tedy pro nový název naší společnosti k 1. lednu 2021. Nový název COMVERGA reflektuje význam komunikace
i konvergence v dlouhodobém horizontu fungování naší společnosti.

Komunikace

Komunikace je klíčová pro budování a udržování zdravé společnosti. Komunikace mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a zařízeními a mezi zařízeními navzájem. Lidé by měli používat komunikační prostředky ve shodě s vlastní důstojností a neměli by se stát jejich otroky. Měli by se být schopni bránit invazivním online médiím prostřednictvím správného používání správných prostředků.

Konvergence

Konvergence je trend umožňující učinit osobu centrálním bodem v dnešním různorodém, distribuovaném a propojeném světě. Konvergence znamená zkracování vzdáleností a bourání překážek a hranic. Mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a službami, a mezi službami navzájem.

Mise

Naším cílem je být pro zákazníka preferovaným partnerem v komunikacích. Skrze kvalitu služeb a hledání společných řešení chceme budovat vedoucí pozici mezi evropskými společnostmi na komunikačním a IT trhu s globálním zásahem.

previous arrow
next arrow
Slider