W nowej odsłonie jako COMVERGA od 1.1.2021r.

Jako MATERNA istniejemy na rynku od 20 lat i stale pogłębiamy relacje z wieloletnimi i strategicznymi klientami oraz partnerami. Obecnie doszliśmy do punktu, w którym chcielibyśmy połączyć naszą wizję i misję z samą nazwą firmy.
Dlatego też od 1 stycznia 2021 roku zdecydowaliśmy się na nową nazwę dla naszej firmy. Nowa nazwa COMVERGA odzwierciedla znaczenie komunikacji i konwergencji w długofalowym funkcjonowaniu naszej działalności.

Komunikacja

Komunikacja jest kluczowym narzędziem budowania i utrzymywania zdrowego społeczeństwa. Komunikacja odbywa się pomiędzy ludźmi, między ludźmi a maszynami oraz pomiędzy samymi maszynami. Istoty ludzkie powinny używać narzędzi komunikacyjnych zgodnie ze swoją godnością i nie powinny być ich niewolnikami. Ludzie powinni być w stanie chronić się przed inwazyjnymi mediami internetowymi, używając odpowiednich narzędzi we właściwy sposób.

Konwergencja

Konwergencja to trend umożliwiający skupienie uwagi w dzisiejszym, zróżnicowanym, rozproszonym i internetowym świecie. Konwergencja oznacza skracanie odległości i przełamywanie barier i granic. Między samymi ludźmi, między ludźmi a usługami oraz między samymi usługami.

Misja

Naszym dążeniem jest, aby być preferowaną przez klienta firmą, która świadczy usługi informatyczne dla biznesu. Poprzez jakość obsługi oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań chcemy budować pozycję lidera wśród europejskich przedsiębiorstw branży teleinformatycznej o zasięgu globalnym.

previous arrow
next arrow
Slider