Management

Management

Představenstvo

Martin Košut – zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel

Martin Košut spoluzakládal společnost a působí jako její předseda představenstva a generální ředitel od roku 2000. Předtím byl odpovědný za eCommerce ve společnosti Compaq Computer v Evropě, na Středním východě a v Africe a rozvíjel podnikání pro Tulip Computer ve střední a východní Evropě. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě a teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Piotr Herman – zakladatel, člen představenstva a výkonný ředitel pro Polsko

Piotr Herman se k našemu týmu připojil v roce 2001 a spoluzaložil naši polskou dceřinou společnost. Ve společnosti působí jako člen představenstva od roku 2004. Před touto misí pracoval pro T-Mobile, Airtel a CT Creative Team. Piotr získal inženýrský titul v oboru telekomunikací na Varšavské technické univerzitě a MBA na Varšavské univerzitě managementu.

Petr Mikeš – člen představenstva a technický ředitel

Petr Mikeš působil na několika manažerských pozicích v rámci našeho technického týmu od roku 2012. Celkovou odpovědnost za naše dodávky a provoz převzal v roce 2017 a do představenstva nastoupil v roce 2019. Petr vystudoval elektrotechniku na Vysokém učení technickém v Brně.

David Košut – člen představenstva

David Košut se připojil k našemu týmu vývoje produktů v roce 2017 a do představenstva nastoupil v roce 2019. Vystudoval energetiku a management na ČVUT v Praze.

Dozorčí rada

Martin Košut ml. – člen dozorčí rady

Martin Košut ml. působí v dozorčí radě rodinného holdingu od roku 2011. Je absolventem ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze a na České zemědělské univerzitě.