SDP pro messagingovou komunikaci

SDP pro messagingovou komunikaci

Umožňuje využívat různé kanály pro doručování zpráv – SMS, email, hlasové zprávy a komunikační aplikace včetně privátních. Poskytuje moduly a funkce pro údržbu bází kontaktů, skupin, kampaní a rozesílek. Nabízí široké možnosti pro tvorbu reportů, statistik a dashboardů.

Tato platforma nachází široké použití ve firemní komunikaci s klienty, partnery a zaměstnanci, v marketingových agenturách, klientských centrech a ve státní správě a samosprávě při komunikaci s občany.