Payment/Telecommunication System Developer

Payment/Telecommunication System Developer

CO U NÁS BUDETE DĚLAT?

 • Agilní vývoj
 • Úzká spolupráce s DevOps týmem
 • Podílení se na analýze funkcionalit, navrhování a vyvíjení nových funkcionalit a systémů
 • Řešit technologické výzvy
 • Vyvíjet robustní a výkonné systémy
 • Vytvářet zajímavá a komplexní back-end  i front-end řešení pro telco a platební služby
 • Pracovat s databázovými strukturami
 • Jedním projektem to nekončí – pracujeme na dlouhodobých projektech v banking, telco a automotive sféře

CO MUSÍTE ZNÁT, MÍT A UMĚT?

 • Mít snahu učit se novým věcem, komunikovat s jinými členy teamu
 • Práce na širokém spektru projektů
 • Pracovat s databázemi (MySQL či jiné SQL)
 • Vytvářet objektově orientovaný návrh aplikací
 • Postavit se čelem  technologickým výzvám a k řešení technických problémů

TECHNOLOGICKÝ STACK SPOLEČNOSTI

 • NodeJs, Javastript, TypeScript, Perl, Java, PHP, Html, Android SDK Java, Latex    
 • MySQL, PostgreSQL, MongoDB, InfluxDB, CouchDB    
 • REST API,SOAP API a jiné