Detaily řešení Omnichannel

Detaily řešení Omnichannel

Omnichannel

Detail služby

Integrace kanálů

COMVERGA Omnichannel nabízí integraci různých komunikačních kanálů v jedné platformě a nastavení pravidel pro jejich využívání. Preference lze nastavit dle koncového uživatele, dle požadavků partnera nebo na základě dostupnosti daného komunikačního kanálu.
Platforma nabízí možnost vytvoření vlastní brandované messaging aplikace pro unikátní komunikaci se svými zákazníky. V rámci tvorby kampaní můžete využít předdefinované šablony, které Vám maximálně usnadní tvorbu daného mediaplánu.

Základní funkcionality

 • Jednotné Open API rozhraní
 • Obousměrná komunikace
 • Management brandů pro komunikaci
 • Integrace zdrojů pro jednotlivé kampaně
 • Jednotný a univerzální přístup ke zdrojům a kanálům
 • Nastavení a správa priorit kanálů
 • Ověřování dostupnosti kanálů
 • Fallback při nedostupnosti kanálu
 • Definice, řízení a komplexní management dialogů

Základní principy

V rámci COMVERGA Omnichannel lze nadefinovat různé kampaně s rozdílným typem a průběhem komunikace (pro každou kampaň právě jeden zvolený typ).
Každá kampaň je pak tvořena jednotlivými dialogy, které jsou na sobě nezávislé. Pro každý dialog jsou vždy definovány zdroje, příjemce, odesílatel a časové omezení.
Dialog může být zahájen z obou stran a tím spuštěna definovaná kampaň.

Mechaniky

COMVERGA Omnichannel obsahuje předdefinované typy jednotlivých kampaní, tzv. mechaniky, s možností vytvořit novou mechaniku pro konkrétní projekt.
Stávající mechaniky nabízejí Outbound i Inbound kampaně s možností výběru, přímou objednávkou, platbou apod.

 

Definice kanálů a jejich priorit

 • Priority se nastavují individuálně
 • Snaha zvolit nejvhodnější kanál
 • Vhodnost kanálu per kampaň nebo per partnera
 • Využití preferovaného a cenově optimálního kanálu
 • Volba kanálu dle dostupných dat o zákazníkovi
 • Volba dle prezence uživatele v jiných messengerech

GUI

 • Využití prostředí COMVERGA Service Delivery Platform
 • Správa kontaktů, skupin, zdrojů, uživatelů, inboxu
 • Snadná definice kampaně, mechanik

API

 • Maximálně možná funkcionalita jako v GUI
 • Jednotné API napříč kanály
 • Zabezpečená komunikace
 • Zjednodušená integrace
 • Možnost automaticky vygenerovat kód do více než 50 programovacích jazyků

Dostupné a podporované kanály

 • SMS
 • Email
 • MMS
 • RCS
 • Telegram
 • Hlasové zprávy
 • Webové microsity
 • Další messenger aplikace

Možnosti využití

 • Marketingové kampaně
 • Prodej
 • Kompletní objednávkový proces
 • Akvizice
 • Autorizace
 • Zákaznická péče
 • Připomínky a upozornění
 • Infokanál