Případy použití
Dodavatel zabezpečovacích zařízení s kamerovým záznamem

Případy použití
Dodavatel zabezpečovacích zařízení s kamerovým záznamem

Dodavatel zabezpečovacích zařízení s kamerovým záznamem

Partner je dodavatelem zabezpečovacích zařízení pro domácnosti i průmyslové objekty. V těchto zařízeních využívá FUSION IoT M2M SIM karty, data jsou čerpána především kamerou, která při incidentu začne streamovat obraz.

Partner dodává SIMkarty s takovým datovým objemem, který předpokládá, že bude pro využívání těchto zařízení stačit. Odhadnout ale konkrétní potřebný objem je velmi složité, může se lišit podle použití, počtu incidentů apod.


Odvětví

Telekomunikační operátor – retail

Produkt

Bundle chytré hodinky + datová konektivita


Odvětví

Telekomunikační operátor – retail

Produkt

Průvodce zákaznickou podporou


Odvětví

Telekomunikační operátor – retail

Produkt

Realizace věrnostního programu


Odvětví

GPS sledovací systémy pro vozidla, datová konektivita

Produkt

Řešení pro přístup k internetu na cestách


Odvětví

Zabezpečovací systémy

Produkt

Kamery s on-line streamováním


Odvětví

Event agentura

Produkt

Organizace eventu - komunikace s účastníky


Odvětví

Maloobchod a spotřební zboží

Produkt

Organizace eventu - komunikace s účastníky


Odvětví

Marketingová komunikace

Produkt

Realizace marketingových rozesílek


Odvětví

FMCG
Fast Moving Consumer Goods

Produkt

Potraviny, nápoje, drogerie

Partner řeší následující situace:

-> Situace, kdy objem dat na dané SIM kartě je vyčerpán nebo se blíží vyčerpání

-> Situace, kdy životnost zabezpečovacího zařízení je delší než platnost dané SIM karty

V obou případech by Partner potřeboval, aby si koncový uživatel daného zařízení mohl spravovat danou SIM kartu sám, prodloužit si její platnost, dokoupit potřebná data.

Partner tak získává další revenue z dokupů balíčků, plně automatizovaně a bez nutnosti do tohoto procesu jakkoliv manuálně zasahovat.

Co získal Partner díky COMVERGA

  • Získá informace o platnosti FUSION IoT M2M SIM karty a zůstatku dat
  • Dokoupí Partnerem nabízené datové balíčky
  • On-line zaplatí
  • Získá doklad o platbě

COMVERGA Billing for FUSION IoT pro Partnera zajistí

  • Výběr peněz – jsme poskytovatelem platebních služeb
  • Předání peněz Partnerovi
  • Generování potvrzení o platbě pro koncového uživatele
  • Generování souhrnných dokladů jako podklad pro účetnictví Partnera
  • Notifikace koncového uživatele před koncem platnosti nebo před vyčerpáním dat