SMS Aplikace

SMS Aplikace

Na bázi SMS je postavena celá řada specifických aplikací, využívajících především rychlou, nerušivou a obousměrnou komunikaci, jako např. příjem a zpracování objednávek, průzkumy spokojenosti zákazníků, notifikační služby, vstupenky, jízdenky, parkovací lístky, elektronické recepty, hesla a mnoho dalších.