SDP pro Cloud

SDP pro Cloud

Dnešní rychle se měnící prostředí podporuje ve stále větší míře využívání cloudových služeb. To se týká jejich objemu, různých typů služeb i různých uživatelů. Firemní náklady na cloudové služby prudce rostou a jejich kontrola, možnost členění na různá nákladová střediska a konkrétní uživatele se stává nezbytností.

SDP umožňuje kompletní a sofistikované řízení používání cloudových služeb v organizaci, zahrnující kontrolu jejich aktivace a deaktivace, kontrolu objemu a času čerpání, rozúčtování nákladů od různých poskytovatelů cloudových služeb na uživatele a nákladová střediska. Podporuje jak veřejné cloudové poskytovatele (IBM, Amazon, Microsoft, Alcatel, Unify), tak i interní poskytovatele v rámci organizace.