Bankowość i Finanse

Bankowość i Finanse

Komunikacja dwukierunkowa z klientami w formie wiadomości jest dziś kluczowym elementem skutecznego zarządzania relacjami. Wiadomości mobilne są szybkie, bezpośrednie i dyskretne. Łączy się wiele kanałów komunikacji (e-maile, SMS-y, wiadomości głosowe, RCS, komunikatory) w zależności od preferencji klienta.

W tym zakresie oferujemy następujące usługi:

 • Usługi konwersacji wiadomościami z klientami dla CRM
 • Mobilny marketing
 • Usługi powiadamiania
 • Badania satysfakcji klientów
 • Aplikacje mobilne
 • Hasła jednorazowe
 • Profesjonalne usługi
 • Tworzenie aplikacji

Technologia coraz bardziej oddziałuje na usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Nie tylko na usługi płatnicze (płatności zbliżeniowe i mobilne, systemy pay per use), ale także stanowi kluczową wartość dodaną do oferty ubezpieczenia nieruchomości, umowy leasingu itp. Umowy ubezpieczenia nieruchomości mogą być tańsze dla klientów, jeśli zainstalują inteligentne urządzenia domowe i usługi pozwalające ograniczyć szkody w przypadku zaistniałego zdarzenia.

Jesteśmy gotowi do pełnej obsługi potrzebnej infrastruktury oraz związanych z nią procesów biznesowych:

 • Outsourcing procesów biznesowych (BPO – Business Process Outsourcing)
 • Platforma świadczenia usług jako usługa
 • Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną
 • Profesjonalne usługi
 • Tworzenie aplikacji
 • Infrastruktura i aplikacje inteligentnego domu