Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

Martin Košut – Założyciel, Prezes Zarządu i CEO

Martin Košut jest współzałożycielem firmy i pełni jej funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego od 2000 roku. Wcześniej był odpowiedzialny za biznes eCommerce Compaq Computer w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz rozwijał biznes dla Tulip Computer w Europie Środkowej i Wschodniej. Posiada tytuł magistra informatyki na Wydziale Matematyki i Fizyki oraz Teologii na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze.

Piotr Herman – Założyciel, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Polsce

Piotr Herman dołączył do naszego zespołu w 2001 roku i był współzałożycielem naszej polskiej filii. W firmie pełni funkcję członka zarządu od 2004 roku. Wcześniej pracował w T-Mobile, Airtel i CT Creative Team. Piotr posiada tytuł inżyniera telekomunikacji Politechniki Warszawskiej oraz MBA Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Petr Mikeš – Członek Zarządu i CTO

Petr Mikeš zajmował kilka stanowisk kierowniczych w naszym zespole dostaw projektowych od momentu rozpoczęcia działalności w 2012 r. Całkowitą odpowiedzialność za dział projektów i usług przejął w 2017 r. i dołączył do zarządu w 2019 r. Petr posiada tytuł inżyniera elektrotechniki na Politechnice w Brnie.

David Košut – Członek Zarządu

David Košut dołączył do naszego zespołu ds. Rozwoju produktów w 2017 r. Do zarządu dołączył w 2019 r. Posiada tytuł inżyniera energetyki i zarządzania uzyskany na Politechnice Czeskiej w Pradze.

Rada nadzorcza

Martin Košut jr. – Członek Rady Nadzorczej

Martin Košut jr. – Członek Rady Nadzorczej Martin Košut jr. Zasiada w radzie nadzorczej holdingu rodzinnego od 2017 r. Posiada tytuł inżyniera ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze oraz na na Czeskim Uniwersytecie Rolniczym w Pradze.