Historia

Historia

Założenie firmy

2000

Konwergencja sieci stacjonarnych i komórkowych

2002

Płatności mobilne i usługi płatnicze

2003

Marketing mobilny i gry

2005

Rozwiązanie SMS dla GSM-R

2007

Elektroniczne bilety i e-parking

2009

Pierwszy projekt M2M (rozwiązanie vendingowe)

2012

Usługi MVNE/O i uruchomienie operatora mobilnego COOP

2013

Omnichannel Messaging

2015

M2M/IoT SIM Management & Billing Services

2018

Agregacja ostatniej mili i uruchomienie światłowodu dla Vodafone CZ

2019

Rozliczenia za usługi w chmurze

2020

BaaS dla usług konwergentnych

2022

Włączanie RCS/RBM

2023