Kierownictwo

Kierownictwo

Rada Dyrektorów

Martin Košut – Założyciel, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny

Martin Košut jest współzałożycielem firmy i od 2000 roku pełni w niej funkcję prezesa i dyrektora generalnego. Wcześniej był odpowiedzialny za działalność eCommerce firmy Compaq Computer w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz rozwijał działalność Tulip Computer w Europie Środkowo-Wschodniej. Uzyskał tytuł magistra informatyki na Wydziale Matematyki i Fizyki oraz teologii na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Karola w Pradze.

Piotr Herman – Założyciel, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający Polska

Piotr Herman dołączył do naszego zespołu w 2001 roku i był współzałożycielem naszej polskiej spółki zależnej. Od 2004 roku pełni funkcję członka zarządu spółki. Przed tą misją pracował w T-Mobile, Airtel i CT Creative Team. Piotr posiada tytuł magistra telekomunikacji uzyskany na Politechnice Warszawskiej oraz tytuł Executive MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Petr Mikeš – Członek Zarządu i CTO

Petr Mikeš piastował kilka stanowisk kierowniczych w naszym zespole dostaw od jego rozpoczęcia w 2012 r. Przejął ogólną odpowiedzialność za nasze dostawy i operacje w 2017 r., a dołączył do zarządu w 2019 r. Petr posiada tytuł magistra elektroniki uzyskany na Politechnice w Brnie.

David Košut – Członek Zarządu

David Košut dołączył do naszego zespołu ds. rozwoju produktów w 2017 r., a do zarządu w 2019 r. Posiada tytuł magistra energetyki i zarządzania uzyskany na Politechnice Czeskiej w Pradze.

Rada nadzorcza

Martin Kosut jr. – Członek Rady Nadzorczej

Martin Kosut jr. od 2011 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej holdingu rodzinnego. Uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Ekonomii w Pradze oraz na Czeskim Uniwersytecie Przyrodniczym.