SDP dla operatorów wirtualnych

SDP dla operatorów wirtualnych

Dla operatorów wirtualnych oferuje kompletny system zapewniający sprzedaż i obsługę konwergentnych usług telekomunikacyjnych. Platforma umożliwia tworzenie pakietów różnorodnych usług od różnych partnerów hurtowych i operatorów. Oprócz usług mobilnych, stacjonarnych usług internetowych i różnych urządzeń obsługuje także inne usługi, takie jak IPTV i inne usługi multimedialne.

Obsługiwane są różne rodzaje rozliczeń – stawki ryczałtowe, usługi przedpłacone, subskrypcje i rozliczenia na gorąco, a platforma umożliwia połączenie kilku różnych dostawców usług płatniczych i różnych kanałów płatności.