SDP dla chmury obliczeniowej

SDP dla chmury obliczeniowej

Dzisiejsze szybko zmieniające się środowisko w coraz większym stopniu wspiera korzystanie z usług w chmurze. Dotyczy to zarówno ich ilości, różnych rodzajów usług jak i różnych użytkowników. Koszty przedsiębiorstw korzystających z usług w chmurze szybko rosną a ich kontrola, możliwość podziału na różne centra kosztów i konkretnych użytkowników staje się koniecznością.

SDP umożliwia pełne i elastyczne zarządzanie wykorzystaniem usług chmurowych w organizacji, w tym kontrolę ich aktywacji i dezaktywacji, kontrolę ilości i czasu wykorzystania, alokację kosztów od różnych dostawców usług chmurowych do użytkowników i centrów kosztów. Obsługuje zarówno dostawców chmury publicznej (IBM, Amazon, Microsoft, Alcatel, Unify), jak i dostawców wewnętrznych w organizacji.