SDP dla M2M / IoT

SDP dla M2M / IoT

Oprócz zapewnienia transmisji danych, inteligentne urządzenia i aplikacje wymagają szeregu innych procesów wspierających, które umożliwiają ich efektywną dystrybucję poprzez różne kanały, tak aby stały się dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników końcowych. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie ich instalacji i wsparcie przez lokalnych partnerów.

Platforma SDP umożliwia pełne zarządzanie kanałem sprzedaży na wszystkich poziomach, tj. hurtowych dostawców łączności, dystrybutorów sprzętu i pakietów, lokalnych sprzedawców lub partnerów serwisowych i użytkowników końcowych. Zapewnia cały cykl życia produktu, aktywację i dezaktywację usług, fakturowanie usług i płatności.