SDP dla operatorów wirtualnych

SDP dla operatorów wirtualnych

Wirtualnym operatorom oferuje kompletny system zapewniający sprzedaż i obsługę konwergentnych usług telekomunikacyjnych. Platforma wspiera tworzenie pakietów różnych usług od różnych partnerów hurtowych i operatorów. Oprócz usług mobilnych, stacjonarnych usług internetowych i różnych urządzeń końcowych obsługuje również inne usługi, takie jak IPTV i inne usługi multimedialne.

Obsługiwane są różne rodzaje rozliczeń – stawki ryczałtowe, usługi przedpłacone, subskrypcje i biling natychmiastowy (Hot Billing), a platforma umożliwia połączenie kilku różnych dostawców usług płatniczych i różnych kanałów płatności.