System rezerwacji szkoleń

System rezerwacji szkoleń

System Rezerwacji Szkoleń służy do automatycznej rejestracji uczestników szkoleń z wykorzystaniem dwukierunkowej komunikacji SMS.

SRS pozwala administratorowi między innymi na:

  • definiowanie treści zaproszeń,
  • określanie terminów szkoleń
  • wybór lokalizacji szkolenia oraz
  • liczbę dostępnych miejsc dla wybranej lokalizacji i szkolenia.

System sam czuwa nad zarejestrowaniem tylko tylu uczestników ile jest przewidzinych dla nich miesjc. Osoby, którym nie udało się zapisać na wybrany termin ze względu na wyczerpanie puli miejsc, zostaną automatycznie o tym poinformowane i mogą ponowić próbę zapisu na inny dostępny termin. Usługa dostępna jest z poziomu przeglądarki WWW po bezpiecznym zalogowaniu się.
Serwis SRS umożliwia wysyłanie zaproszeń SMS według zdefiniowanego wcześniej scenariusza do kontaktów, których numery telefonów zostały zaimportowane za pośrednictwem prostego pliku CSV.