Bramka SMS

Bramka SMS

Źródłem danych do komunikacji z klientami i partnerami są głównie systemy korporacyjne, zarówno biznesowe, marketingowe, jak i operacyjne. Dane do komunikacji z klientami są generowane w tych systemach synchronicznie lub asynchronicznie, następnie są one przetwarzane i wysyłane za pośrednictwem różnych interfejsów, aplikacji i protokołów. W niektórych przypadkach korzystne jest zastosowanie graficznego interfejsu użytkownika, który umożliwia przyjazną pracę z danymi, zarządzanie indywidualnymi kampaniami i odpowiedziami klientów. Jednocześnie ważne jest zastosowanie wszystkich procedur niezbędnych do zapewnienia ochrony danych osobowych i ochrony przed nadużyciami (spam, wyłudzenia itp.). Oprócz wyżej wymienionych funkcjonalności, bramka SMS zapewnia również administrowanie poszczególnymi użytkownikami, statystykami ruchu i wieloma innymi funkcjami.