IVR

IVR

Inteligentny System Zapowiedzi Słownych – czyli o IVR

Interactive Voice Response jest to system informacji głosowej zautomatyzowany przez aparaty telefoniczne. Pozwala na interaktywną obsługę dzwoniących, stanowiąc zarazem samoobsługowy i szybki kanał dostępu do informacji, czy też usług dla użytkowników. Przejawia się w komunikacie odsłuchiwanym po nawiązaniu połączenia. Wcześniej jest on nagrany w taki sposób, aby umożliwić dzwoniącym osobom wybór jednej z opcji menu w wariancie tonowym DTMF lub za pomocą rozpoznawania mowy.

Obszary zastosowań

System wykorzystywany jest przy obsłudze dużej ilości połączeń telefonicznych, w związku z czym najczęściej występuje w tzw. Call Center. Wykorzystywany bywa także w:

  • bankowości telefonicznej,
  • telemarketingu,
  • prywatnych klinikach (lekarskich, stomatologicznych, kosmetycznych),
  • rezerwacji hoteli,
  • obsłudze programów lojalnościowych,
  • głosowaniach w telewizyjnych programach rozrywkowych,
  • obsłudze klienta przez operatorów telefonii komórkowej,
    i wielu innych obszarach.

Inteligentny system zapowiedzi słownych wykorzystywany jest przede wszystkim do weryfikacji i gromadzenia danych, prezentowania informacji, elektronicznej rezerwacji.