Sprawdzanie numerów

Sprawdzanie numerów

Usługa Sprawdzania Numerów jest używana w procesie weryfikacji baz numerów komórkowych. Za jej pomocą możliwe jest potwierdzenie informacji ogólnych dotyczących samego numeru, jak np. przynależność do danej sieci komórkowej, oraz informacji szczegółowych takich jak nazwa sieci, do której numer jest zalogowany, status aktywności numeru, itp. Trzecim aspektem jest zweryfikowanie chwilowej aktywności i dostępności numeru- na poziomie jego osiągalności i zajętości.

W zależności od rodzaju oczekiwanych informacji, proponujemy następujące opcje usługi Sprawdzania Numeru:

  • Sprawdzenie BASIC
  • Sprawdzenie PROFI
  • Sprawdzenie TELCO

* pakiet BASIC korzysta z baz danych numerów przeniesionych i pozwala jedynie na określenie sieci docelowej, do której dany typ numer należy. Informacja ta nie może być interpretowana jako wskazanie na zarejestrowanie danego numeru w sieci lub jego aktywności.

* pakiet PROFI korzysta z zapytań do rejestrów HLR operatorów komórkowych. Dzięki temu pozyskane informacje mają charakter aktualny i pozwalają określić jego położenie (kraj), poprawność i pewne aspekty aktywności (zalogowany do sieci, itp.)

* pakiet TELCO angażuje konkretne usługi telekomunikacyjne w celu sprawdzenia jakości numeru. Ta forma doskonale sprawdza się do weryfikacji statusu numeru i jego dostępności w sieci telekomunikacyjnej.