Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Martin-298x300

Martin Košut Założyciel, Prezes Zarządu i CEO

Martin Košut jest współzałożycielem firmy i pełni jej funkcję jej prezesa zarządu i dyrektora generalnego od 2000 roku.

Wcześniej był odpowiedzialny za biznes eCommerce Compaq Computer w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz rozwijał biznes dla Tulip Computer w Europie Środkowej i Wschodniej.

Posiada tytuł magistra informatyki Wydziału Matematyki i Fizyki oraz Teologii na Katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Karola w Pradze.

Piotr Herman Założyciel, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający w Polsce

Piotr Herman dołączył do naszego zespołu w 2001 roku i był współzałożycielem naszej polskiej filii. W firmie pełni funkcję członka zarządu od 2004 roku.

Wcześniej pracował w T-Mobile, Airtel i CT Creative Team.

Piotr posiada tytuł inżyniera telekomunikacji Politechniki Warszawskiej oraz MBA Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Petr-300x300

Petr Mikeš Członek Zarządu i CTO

Petr Mikeš zajmował kilka stanowisk kierowniczych w naszym zespole dostaw projektowych od momentu rozpoczęcia działalności w 2012 r. Całkowitą odpowiedzialność za dział projektów i usług przejął w 2017 r. i dołączył do zarządu w 2019 r.

Petr posiada tytuł inżyniera elektrotechniki Politechniki w Brnie.

David-300x300

David Košut Członek Zarządu

David Košut dołączył do naszego zespołu ds. Rozwoju produktów w 2017 r. Do zarządu dołączył w 2019 r.

Posiada tytuł inżyniera energetyki i zarządzania uzyskany na Politechnice Czeskiej w Pradze.

Rada Nadzorcza

Marta-300x300

Martin Košut jr. Członek Rady Nadzorczej

Martin Košut jr. Zasiada w radzie nadzorczej holdingu rodzinnego od 2011 r.

Posiada tytuł inżyniera ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze oraz  Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.