Usługi płatnicze

Usługi płatnicze

Naszym partnerom oferujemy nowoczesny system płatności, dzięki któremu ich klienci mogą płacić za różne usługi bez gotówki za pomocą telefonu komórkowego, karty płatniczej lub przelewu bankowego. Możliwe jest zastosowanie różnych modeli rozliczeń – płatności na podstawie bilingu, usług przedpłaconych, abonamentu lub bilingu natychmiastowego (Hot Billing).