Rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne

Rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne

Tworzenie aplikacji i portali klienckich, szczególnie w oparciu o naszą platformę komunikacyjną to kolejna z naszych domen. Proces realizacji obejmuje analizę wymagań, projektowanie, implementację rozwiązania poprzez kodowanie lub customizację, testowanie i kończy się wdrożeniem do rzeczywistego działania. Na życzenie klienta zapewniamy również serwis, utrzymanie i rozwój aplikacji oraz systemów.